Népzenetár - Csujogatások


Barna legény a réten
Virág van a kezében
Nem kell nékem a virág
Csak az aki csókot ád
Benned a bor igen sok, félek hogy még kicsorog!
Bogártelki falu végen három csillag van az égen. 
Ahol az a csillag ragyog, én is oda való vagyok.
Bogártelki legények mind ügyesek, mind szépek, 
Csak az a hiba bennük, hogy nem kacsint a szemük.
Bonchidai csorgó víz
Olyan édes mint a méz
Én is ittam belőle
Szerelmes lettem tőle!
Bonchidai híd alatt,
Leány a legény alatt,
Azért feküdt alája,
Viszketett a szoknyája.
Bonchidai híd alatt, Lányok sütik a halat,
Papirosba takarják, A legénynek úgy adják.
Bonchidai legények,
Szilvaízes lepények! 
A lányok ha akarják, 
Pendely alá takarják!
Bonchidai menyecskék, 
Ugrálnak mint a kecskék,
Szeretőjük mindig más, 
Az uruk csak ráadás.

Forrás:
http://frenys.com/220089513086-a-nap-csujogatasa/